ติดอาวุธให้แบรนด์สินค้าก่อนส่งออกต่างประเทศ

ในปัจจุบันผู้ประกอบการชาวไทย ได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าการส่งออกสินค้านั้นผู้ประกอบการทั้งหลายต้องแบกรับต้นทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิต ต้นทุนเกี่ยวกับ Operation Cost หรือแม้แต่ต้นทุนการทำการตลาดในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเป็นเม็ดเงินมหาศาลที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับ 

หลายธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงแรก ๆ แต่เมื่อสินค้าติดตลาดก็ย่อมมีคู่แข่งที่คอยแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด แต่นั้นก็เป็นเรื่องปกติของการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งก็มีคู่แข่งมากมายหลากหลายประเภท ทั้งคู่แข่งที่ทำการแข่งขันแบบขาวสะอาด และคู่แข่งที่ใช้วิธีต่างๆนาๆ เพื่อล้มคู่แข่งเจ้าอื่นๆ 

การลอกเลียนแบบตราสินค้า โลโก้ ชื่อทางการค้า หรือแม้แต่กระทั่งหีบห่อบรรจุภัณฑ์และตัวสินค้าเองระบาดเป็นวงกว้างในตลาดต่างประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศไทยของเราเอง ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่มีมาตรการใดๆ ในการปกป้องแบรนด์สินค้าของตนเอง ก็ยากที่สินค้านั้นๆจะถูกยอมรับจากผู้บริโภค เพราะว่าสินค้าที่ถูกลอกเลียนแบบนั้นอาจไม่มีคุณภาพหรือมารตฐาน จนผู้บริโภคอาจเข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นของผู้ประกอบการเอง หลังจากนั้นสินค้ายอดขายของสินค้าของผู้ประกอบการก็จะลดลง 

มากไปกว่านั้น สินค้าที่ลอกเลียนแบบนั้นอาจมีคุณภาพและได้มาตรฐาน แต่สินค้าลอกเลียนแบบเหล่านั้นสามารถจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าของแท้ เนื่องจากสินค้าลอกเลียนแบบนั้นไม่ต้องลงทุนเรื่อง R&D ไม่ต้องลงทุนเรื่องการตลาด ไหนจะมีต้นเรื่องภาษีส่งออกและภาษีนำเข้าต่างๆที่เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการ 

กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในต่างประเทศมักพูดว่า “สินค้าของใครโดนก็อปปี้ถือว่าสินค้าตัวนั้นประสบความสำเร็จ” 

จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างแดนนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็เปรียบเสมือนการซื้อประกัน เมื่อมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น ทางผู้ประกอบการเองก็มีหลักฐานจากทางราชการในประเทศนั้นๆ ในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการเอง 

อีกสิ่งหนึ่งคือสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆที่ผู้ประกอบการชาวไทยเป็นคนคิดค้นและผลิต ก่อนส่งสินค้าดังกล่าวไปให้คู่ค้าที่อยู่ในต่างแดนทดสอบ หรือส่งออกไปขาย ผู้ประกอบการควรที่จะต้องจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สินทธิบัตรการออกแบบเสียก่อน เพื่อป้องกันคู่ค้าหรือบุคคลอื่นนำไปจดทะเบียน 

 

บริษัท วีบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทฯที่ปรึกษาและให้บริการด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มาก 100 ประเทศในทั่วทุกทวีป หากทางผู้ประกอบการท่านใดต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อกับเราในช่องทางดังนี้ 

Email: info@vbizthailand.com 

Tel: 02-116-9913 

Official Line ID: @vbizthailand

www.vbizthailand.com 

 

 

 

เขียนโดย ปริชญ์ เกษตรธรรม

© 2017 Vbiz (Thailand) Ltd.